Επικύρωσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας, το αποτέλεσμα των εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 και ανακήρυξε τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς,  τον δήμαρχο,  τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων, τους συμβούλους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων με τους αναπληρωματικούς τους που αναδείχθηκαν στον Δήμο Τεμπών.

Σε εικόνες το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών και οι Πρόεδροι σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα.