Προσωπικά είμαι κατά του ξεπουλήματος της ΔΕΗ, ποτέ δεν υπερασπίστηκα τη ΔΕΗ που υπήρχε και υπάρχει, τη ΔΕΗ των χαρατσιών επί Μνημονίων, τη ΔΕΗ των αυξήσεων χωρίς έλεγχο αλλά με διακρίσεις, τη ΔΕΗ των κομματικών και συνδικαλιστικών φέουδων.
Υπερασπίζομαι τη ΔΕΗ που θα μπορούσε και θα έπρεπε να υπάρχει.Δηλαδή μια δημόσια  επιχείρηση, στο πλαίσιο μιας οικονομίας και μιας πολιτικής που θα αντιλαμβάνεται το ρεύμα ως κοινωνικό αγαθό, την ενέργεια ως μοχλό κοινωνικής ανάπτυξης, τις υποδομές ως κοινωνική περιουσία και την ανθούσα ΔΕΗ ως όργανο δίκαιης κατανομής αυτού του κοινωνικού πλούτου.

Έτσι, για να καταλαβαινόμαστε …