Το Blog εξασφάλισε και σας δίνει πρώτο τους Αντιδημάρχους του Δήμου Τεμπών από 1η Σεπτέμβρη 2014, όπως τους όρισε ο Δήμαρχος, Κώστας Κολλάτος.
1.Τσάτσαρης Χρήστος του Ευαγγέλου. Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Πολεοδομίας, Τουρισμού. Υπεύθυνος Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου.
2.Τσούγιας Χρήστος του Νικολάου Αντιδήμαρχος Άρδευσης , Τεχνικών Έργων, Κοινωνικής μέριμνας, Κοιμητηρίων. Υπεύθυνος Δ.Ε. Γόννων.
3.Σαϊτης Αστέριος(Στέλιος) του Θεοδώρου. Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα, Αγροτικής Οδοποιίας,  Μηχανημάτων Έργου, Απασχόλησης. Υπεύθυνος Δ.Ε. Μακρυχωρίου.
4.Τσεργάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου(Περιβάλλον), Γραφείο Κίνησης, Προσωπικού. Υπεύθυνος Δ.Ε. Αμπελακίων.

5.Νταφούλης Κωνσταντίνος του Αντωνίου. Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας, Παιδείας. Υπεύθυνος Δ.Ε Νέσσωνος.