Δήμος υπερήλικων και συνταξιούχων, με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2011 της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι ο Δήμος Τεμπών. Πρώτοι σε πληθυσμό οι συνταξιούχοι που είναι 4.942 άτομα, ποσοστό επί του συνόλου των κατοίκων 36,04% και οι υπερήλικες 70 χρονών και πάνω που φτάνουν τους 3.370 άτομα, ποσοστό 24,58%. (Αναλυτικά τα στοιχεία σε επίπεδο δήμου, περιφέρεια και χώρας, παρακάτω).
Έναν ενδιαφέροντα Διαδραστικό χάρτη με βάση τα στοιχεία απογραφής του 2011 δημιούργησε η ΕΛΣΤΑΤ, στον οποίο εμφανίζονται βασικά χαρακτηριστικά του μόνιμου πληθυσμού, σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και δήμου. Ο διαδραστικός χάρτης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) βρίσκεται στη διεύθυνση : http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-interactive-census-map

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:13.712
DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:13.726
ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:18.105
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ:9.332
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΦΥΛΟ
Άρρενες:6.884
Θήλεις:6.828

ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ
0-9  ετών:1.166
10-19 ετών:1.204
20-29 ετών:1.175
30-39 ετών:1.574
40-49 ετών:1.761
50-59 ετών:1.585
60-69 ετών:1.877
70+ ετών:3.370
Μέση ηλικία:47,7
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άγαμοι:4.522
Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και σε διάσταση:7.523
Χήροι και χήροι από σύμφωνο συμβίωσης:1.473
Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από σύμφωνο συμβίωσης:194
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Αριθμός νοικοκυριών:4.787
Μέσο μέγεθος νοικοκυριού:2,82
Αριθμός πυρηνικών οικογενειών:4.006
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Ελληνική:12.686
Άλλη:1.026
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Άτομα γεννηθέντα το 2004 και πριν)
Πρωτοβάθμια:4.648
Δευτεροβάθμια – Μεταδευτεροβάθμια:4.316
Τριτοβάθμια:1.039
Λοιπά:2.984
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ
Απασχολούμενοι:3.751
Ζητούσαν Εργασία:757
Μαθητές/Σπουδαστές:1.853
Συνταξιούχοι:4.942
Οικιακά:1.540
Λοιπά:869
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πρωτογενής:1.184
Δευτερογενής:820
Τριτογενής:1.747
Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:732.762
DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:737.485
ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:758.721
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ:397.301
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΦΥΛΟ Άρρενες:362.194 Θήλεις:370.568
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:10.816.286
DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:10.940.777
ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:9.904.286
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ:6.384.353
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΦΥΛΟ Άρρενες:5.303.223  Θήλεις:5.513.063