Κι αφού μάθαμε τις αρμοδιότητες των τοπικών αρχόντων ας δούμε και τους δημοτικούς συμβούλους και τους δημότες που απαρτίζουν τις νέες Επτροπές του Δήμου Τεμπών και στους οποίους μπορείτε να απευθύνεστε για συγκεκριμένα θέματα. Από τις δεκαοχτώ επιτροπές που συστάθηκαν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σας παρουσιάζω παρακάτω (με μορφή εικόνων) τις πιο σημαντικές.
                                 Σε ότι αφορά τη συμμετοχή σε αυτές από τον πρωην δήμο Γόννων έχουμε τους :
                                 Τσούγια Χρήστο, Αντιδήμαρχο Γόννων στις Επιτροπές 1. Οικονομική, 2. Παραλαβής έργων, 3. Κοινωνικής επιχείρησης (ΔΗΚΕΔΗΤ) και 4. Υδάτινου αποδέκτη αποβλήτων Δ.Δ.Γόννων.
                                 Τσιαπλέ Θωμά, δημοτικό σύμβουλο στις Επιτροπές 1. ΔΟΠΑΠΕΤ, 2. Οικονομική (αναπλ.) και 3. Εκποίησης-εκμίσθωσης (αναπλ.).
                                 Τσιόπα Γεωργία, δημοτική σύμβουλο στις Επιτροπές 1. Σχολική Γυμνασίων-Λυκείων (Πρόεδρος) και 2. Κοινωνικής επιχείρησης (ΔΗΚΕΔΗΤ) (αναπλ.).

                                 Καραναστάση Αθανάσιο, δημοτικό σύμβουλο στις Επιτροπές 1. Σχολική Γυμνασίων-Λυκείων και 2. ΔΟΠΑΠΕΤ, (αναπλ.).
                                 Σίμο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο στην Επιτροπή Κοινωνικής επιχείρησης (ΔΗΚΕΔΗΤ) (αναπλ.).
                                 Μπασδέκη Γεώργιο, δημότη Γόννων στην Επιτροπή ΔΟΠΑΠΕΤ. και

                                 Πουρνάρα Βασίλειο, δημότη Γόννων στην Επιτροπή ΔΟΠΑΠΕΤ.