Εφαρμόζοντας το «Πάσχα στο χωριό – Χριστούγεννα στην πόλη» το Blog βρέθηκε για λίγες μέρες στην Αθήνα, από όπου και τα στιγμιότυπα από τη γιορτινή της πλευρά… γιατί υπάρχει και η άλλη που θέλουμε να ξεχνάμε αυτές τις μέρες …