Το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων» από την Ελλάδα στο εξωτερικό μόνο με αριθμούς μπορεί να γίνει αντιληπτό. Έχουμε και λέμε …:
1ο. Περισσότεροι από 150.000 είναι οι έλληνες επιστήμονες που σήμερα ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.
2ο. Περισσότεροι από 55.000 είναι οι Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι στη συνέχεια μένουν εκεί για να εργαστούν.
3ο. 3% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως διαθέτει ο ελληνισμός, αν και ο πληθυσμός της χώρας μας αντιστοιχεί μόνο στο 0,20% του πληθυσμού της γής.
4ο. 85% των κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων ζει και εργάζεται στο εξωτερικό.
5ο. 336 είναι τα Ελληνικά ονόματα στη λίστα των περίπου 12.000 κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου.

6ο. 0,6% του Α.Ε.Π. διαθέτει η Ελλάδα για την έρευνα. Το ποσοστό αυτό είναι τέσσερις φορές μικρότερο από αυτό των χωρών της ευρωζώνης.