Συσκευασία … : Η ανάγκη για είσοδό σε αγορές του εξωτερικού “ανάγκασε” πολλές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην εικόνα τους, όπως αυτή εκφράζεται από την εταιρική τους ταυτότητα & τον σχεδιασμό των συσκευασιών. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους αποτείνονται επιτέλους στους ειδικούς, στους ανθρώπους εκείνους που γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει για να επικοινωνηθεί & να προβληθεί ένα μήνυμα ή ένα σύνολο χαρακτηριστικών & αξιών, που (θέλει να) εκφράζει το εκάστοτε προϊόν. Γιατί η συσκευασία δεν είναι απλά ένα “δοχείο” που διευκολύνει τη μεταφορά & τη φύλαξη των προϊόντων, αλλά ένα στοιχείο του προϊόντος, που προσθέτει αξία στο συνολικό αποτέλεσμα.
Αφθώδης : Ο Οργανισμός Επισιτισμού &ι Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) προειδοποιεί ότι ο αφθώδης πυρετός βρίσκεται προ των πυλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Ο ιός κυκλοφορεί σήμερα σε ορισμένες χώρες που γειτονεύουν με την Ευρώπη και σε περίπου εκατό χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολή, μεγάλου μέρους της Ευρασίας και της Νότιας Αμερικής. Η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή των Βαλκανίων (περιλαμβάνει χώρες-μέλη της ΕΕ και χώρες μη μέλη) που βρίσκεται στα όρια των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο». Ο αφθώδης πυρετός είναι μια μολυσματική ασθένεια που πλήττει βοοειδή, χοίρους, κατσίκες & πρόβατα. Χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση αφθών στους βλεννογόνους και τις οπλές. Δεν αποτελεί απειλή για την υγεία του ανθρώπου, όμως προκαλεί μεγάλες απώλειες στην παραγωγή και συνιστά σοβαρή απειλή για το διεθνές εμπόριο. FAO

Δίκτυο Κα.Πα. Ένα νέο Δίκτυο με στόχο την ενημέρωση την δικτύωση μεταξύ των καταναλωτών και των παράγωγων. Ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει τον παράγωγο και να κερδίσει σε ποιότητα και τιμή και ο παράγωγος να ξέρει που θα διαθέσει το προϊόν του χωρίς μεσάζοντες και να κερδίσει την υπεράξια της παράγωγης του. Έτσι όλοι είναι κερδισμένοι και ξέρουν τι καταναλώνουν. www.facebook.com/pages/  (σσ. Σε άλλες χώρες το συναντήσαμε σαν CSACommunity Supported Agriculture-Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία, που είναι δραστηριότητα της Κοινωνικής Οικονομίας, όπως είναι οι Συνεργατισμοί-Συνεταιρισμοί, οι ΚοινΣΕπ και τα Αλληλόχρεα Κεφάλαια.