Είναι καιρός τώρα που σε πολλά χωριά του δήμου Τεμπών δεν έχουμε ψηφιακό σήμα για πολλά κρατικά και τοπικά κανάλια. Θετικό βέβαια ότι θα τοποθετηθεί ψηφιακός αναμεταδότης στο Μακρυχώρι, όταν τέλος πάντων τοποθετηθεί. Μέχρι τότε όμως τουλάχιστον κρατικά κανάλια δεν θα βλέπουμε, αλλά θα τα πληρώνουμε, όχι με δική μας ευθύνη. Και επειδή από ανάληψη ευθυνών, υποσχέσεις και λόγια μπουχτίσαμε ρωτάω το εξής απλό : Στην εποχή της τεχνολογίας και των Η/Υ, που όταν θέλουμε όλα τόσο εύκολα γίνονται, γιατί η Digeaαπό τη μια και η ΔΕΗ από την άλλη δεν ανταλλάσουν τα αρχεία τους με τις περιοχές που δεν υπάρχει ψηφιακό σήμα των κρατικών καναλιών έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να μην πληρώνουν μέσω ΔΕΗ την ανάλογη εισφορά; Μήπως και εδώ χρειάζεται Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου;