Ξεκίνησαν, ήδη, οι διαδικασίες για τη διοργάνωση ενός καινοτόμου, για την  Ελλάδα,  συνεδρίου που αφορά την Πολιτιστική Κληρονομιά και την Ψηφιοποίησή της,  με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών. Πρόκειται για το  ” Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής  Κληρονομιάς – 2015 “(“Pan-Hellenic Conference on Digital  Cultural Heritage-2015”), που θα γίνει στην Ελλάδα, στην πόλη του Βόλου κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 24 έως και  το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα αμφιθέατρα «Γ. Κορδάτος» και «Γ. Σαράτσης», στους φιλόξενους χώρους του Παραλιακού Συγκροτήματος “Παπαστράτου” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Για συμπληρωματικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται  τον ιστότοπο του συνεδρίου :  www.euromed2015.eu, μέσα από τον οποίο θα λαμβάνουν όλη την ενημέρωση  για κάθε τι νεώτερο που θα  αφορά τη Διοργάνωση του συνεδρίου και τους συνέδρους . Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με ανακοίνωση ή με ανακοίνωση τοίχου (poster) μπορούν να τα υποβάλλουν  ηλεκτρονικά   μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015  και ώρα  15.00 μ.μ., μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.euromed2015.eu.

Για τον λόγο αυτό έχει προσκληθεί όλη η επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, από την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς  και όλοι οι  Έλληνες ερευνητές ανά την υφήλιο, να υποβάλλουν  τις εισηγήσεις και τα Posters τους   μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου που είναι η www.euromed2015.eu.
Το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό Συνέδριο  για την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2015, είναι  αποτέλεσμα της συνεργασίας  μεταξύ του ΤΕ.ΠΑ.Κ. (Κύπρος) και του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού «Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» (Ελλάδα) σε θέματα Επιστημών και   το συνδιοργανώνουν το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.), το  Εργαστήριο Μη Καταστροφικών Τεχνικών Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τεχνολογικού Τομέα και το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» .
Το Συνέδριο αυτό απευθύνεται στο   :
Α) Επιστημονικό δυναμικό των Πανεπιστημίων, Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων  , όλων των βαθμίδων, με ειδίκευση στην Αρχαιολογία, Ιστορία, Γεωλογία, Βιολογία, Ανθρωπολογία, Χημεία, Πληροφορική, Φυσική, Μαθηματικά, Πολιτισμική Πληροφορική, Πολυτεχνεία (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες κ.ά.), Συντηρητές Ανασκαφικών Ευρημάτων και Έργων Τέχνης, Γραφιστικές Τέχνες  κ.α., ειδικότητες δηλ. που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στο μεγάλο  θέμα της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Β) Στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εφορειών Αρχαιοτήτων, ICOMOS, Μουσείων, Γενικών Αρχείων του Κράτους, κρατικών και ιδιωτικών βιβλιοθηκών, Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλων Εκκλησιών, Oμοσπονδιών, Συλλόγων Επιστημόνων, Ένωση Ελλήνων Συντηρητών, Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, Ένωση Αρχαιολόγων, Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, ΙCOM Ελλάδος και Κύπρου, Συλλογικοτήτων, Μελετητικών Εταιριών, Φορείς υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,  Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.ά. όπως και τους  αντίστοιχους Φορείς της Κύπρου.
Γ) Στελέχη άλλων Υπουργείων και ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού
Δ) Έλληνες και Κύπριους που εργάζονται σε Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα σχετικά με τον Πολιτισμό.Έλληνες και Κύπριους Φοιτητές Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, Ανεξάρτητους Επιστήμονες και Ερευνητές στην Ελλάδα,  Κύπρο και όλο τον κόσμο.
Ε) Γενικά, κάθε ενδιαφερόμενο σε θέματα ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Οι ενδεικτικοί θεματικοί άξονες προβληματισμού είναι οι ακόλουθοι:
1. Νέες ψηφιακές τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
2. Η ψηφιοποίηση στην Αρχαιολογία και τον τουρισμό.
3. Ψηφιακή Πολιτιστική κληρονομιά και η διαχείριση της.
4. Συντήρηση, Προστασία  και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο ψηφιακό πολυμεσικό περιβάλλον και διαδίκτυο (Εκπαίδευση, Τουρισμό, κτλ).
5. Νομικό πλαίσιο και ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομίας (συμβάσεις, προγράμματα, πνευματικά δικαιώματα)
6. Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και προοπτικές για την ψηφιακή κοινωνία της Πολιτιστικής Κληρονομιάςς.

Επιθυμητά αποτελέσματα του Συνεδρίου είναι :

 • Παρουσίαση των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων στο θέμα της ψηφιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος.
 • Γνωριμία των Επιστημόνων μεταξύ τους και δημιουργία σχέσεων συνεργασίας και διασύνδεσης των Πανεπιστημίων μεταξύ τους, με κοινό τόπο την Ψηφιοποίηση του Ελληνικού Πολιτισμού.
 • Ανταλλαγή επιστημονικών εμπειριών μέσα από το Συνέδριο και τα Meetings.  
 • Σύναψη Συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.
 • Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών για την ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού και των Μνημείων (Αρχαιολογικών και Βυζαντινών).
 • Δημιουργία ενός διεθνούς Δικτύου μεταξύ Ελληνικών Ερευνητικών Εργαστηριών και αυτών του εξωτερικού.
 • Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού.
 • Ανάπτυξη τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα , ως προορισμού Πολιτιστικού Τουρισμού.
 • Θεσμοθέτηση του μεγάλου αυτού γεγονότος και πραγματοποίησή του κάθε δύο χρόνια στην Ελλάδα (2015, 2017, 2019 κλπ).
 • Δημιουργία ενός PORTAL και ενός Διαρκούς Φόρουμ της Επιστημονικής Κοινότητας, για την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων, μεθόδων και καλών πρακτικών
 • Δημιουργία εταιρικών σχημάτων (Partners), για την υποβολή καινοτόμων προτάσεων και διεκδίκηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών, κυρίως, Προγραμμάτων και Πόρων που αφορούν τον Πολιτισμό
 • Διεθνείς συνεργασίες, Γνωριμία και διασύνδεση μεταξύ των ερευνητικών ομάδων σε διεθνές επίπεδο
Το Συνέδριο της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς έχει την αμέριστη υποστήριξη : Κρατικών Φορέων της Περιφέρειας Θεσσαλίας του Δήμου Βόλου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της επιστημονικής κοινότητας από την Ελλάδα και την Κύπρο, του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου     (TEA.K. – Λεμεσός ), του Ανώτατου Επιστημονικού Ιδρύματος   Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, του Δικτύου  Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας, αλλά  και πολλών άλλων συλλογικών Φορέων της Θεσσαλίας. Επίσης, στο Συνέδριο αυτό θα συμμετέχουν ως εισηγητές εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού ,αλλά και άλλων Υπουργείων, Ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, αλλά και ανεξάρτητοι επιστήμονες και ερευνητές ,που εμπλέκονται με κάθε τρόπο στο μεγάλο θέμα της μελέτης, έρευνας και διάσωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Στο τριήμερο του Συνεδρίου θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες να επιτευχθεί ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών για τα αποτελέσματα της έρευνας στην πολιτιστική κληρονομιά και τις ψηφιακές τεχνολογίες και να συζητηθούν οι τρέχουσες και οι μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα  αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο και να δημιουργηθούν οι  απαραίτητες συνέργειες μεταξύ Φορέων της Ελλάδας και της Κύπρου για την καλύτερη αξιοποίηση των ίσων ευκαιριών μέσα στην Ευρώπη και πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για τον Πολιτισμό.
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου πιστεύει ότι :”Ο ρόλος της έρευνας για την πολιτιστική κληρονομιά στο σύγχρονο κόσμο της διάχυσης της πληροφορίας είναι εξαιρετικά σημαντικός. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία, την αποκατάσταση, τη συντήρηση και την ψηφιακή τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και οι πηγές της χρηματοδότησης της έρευνας αυτής μπορούν και πρέπει να αποτιμηθούν ως προς τη συμβολή τους στη δημιουργία νέας γνώσης και νέων θέσεων εργασίας ,μέσα από την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και πόρων και  είμαστε βέβαιοι ότι μέσα από το Συνέδριο θα προκύψουν μεγάλες συνέργειες ,έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το μέλλον από καλύτερες θέσεις”.

Την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελούν οι :
ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  – ΚΥΠΡΟΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΛΗΣ, ΘΕΟΔ. ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΡΙΑΠΑΣ – ΕΛΛΑΔΑ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΟΡΕΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΥΠΡΟΣ
Dr Μαρίνος Ιωαννίδης
Διευθυντής Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου –  ΤΕΠΑΚ(Λεμεσός -ΚΥΠΡΟΣ)
ΕΛΛΑΔΑ
Dr Ιωάννης Βαραλής
Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας -Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας -ΒΟΛΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ
E-Mail: [email protected],
 
Dr Θεόδωρος Γκανέτσος
Καθηγητής ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.-Eργαστήριο Μη Καταστροφικών Τεχνικών Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμοφών ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.-ΠΕΙΡΑΙΑΣ -ΕΛΛΑΔΑ
E-Mail: [email protected],
 
Ηλίας Νομπιλάκης
τ.  Καθηγητής Συντήρησης Λίθου ΤΕΙ  ΑΘΗΝΩΝ .-ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΔΑ
E-Mail: [email protected],
 
Κων/νος Σκριάπας
Οικονομολόγος -Σύμβουλος Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας-
Πρόεδρος ΔΣ Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”- Δευτεροβάθμια ΜΚΟ για τον Άνθρωπο και τον Πολιτισμό–ΕΛΛΑΔΑ