ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ
Αυτό είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Δήμο Τεμπών. Συνολικά ψήφισαν 11.546 δημότες. Έγκυρα : 10.642, Άκυρα – Λευκά : 904(7,73%).
ΟΧΙ : 6,451 (60,62%)

ΝΑΙ : 4.191 (39,38%)
Για την ιστορία να αναφέρω ότι σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Τεμπών υπερίσχυσε το ποσοστό του ΟΧΙ με μικρές αποκλείσεις στα ποσοστά του κάθε χωριού. Εξαίρεση υπέρ του ΝΑΙ αποτέλεσαν τα χωριά Κρανέα και Χειμάδι ενώ στα χωριά Κουλούρα και Τέμπη είχαμε ισοψηφία του ΟΧΙ και του ΝΑΙ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο δήμο μας

κατά εκλογικό κέντρο και χωριό θα τα δείτε στον παρακάτω πίνακα (χεράκι στην εικόνα για μεγέθυνση).