Στις 30 Ιούνη 2015, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότηση και λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.
Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, αποτελείτε από τους :
1. Πανάγου Ελευθερία, ως Πρόεδρος, με αναπληρωματική την Ζησάκη Ξανθή (αιρετοί).
2. Τσιόπα Γεωργία, με αναπληρωματικό τον Έξαρχο Γεώργιο (αιρετοί).
3. Νταφούλη Κων/νος, με αναπληρωματικό τον Τσεργά Κων/νο (αιρετοί).
4. Καραναστάση Αθανάσιο, με αναπληρωματικό τον Κακαγιάννη Χρήστο (αιρετοί).
5. Νάστου Καλλιόπη, «Σύλλογος Γυναικών Μακρυχωρίου», με αναπληρωματική την Μαγαλιού Αντωνία.
6. Κακαγιάννη Κατερίνα, «Σύλλογος Γυναικών Συκουρίου», με αναπληρωματική την Δήμου Θωμαή.
7. Γιαννούκα Κατερίνα, «Σύλλογος Γυναικών Ραψάνης», με αναπληρωματική την Οικονόμου Λουκρητία.
8. Τσιούρβα Μαγδαληνή, «Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών Γόννων ‘Αντιγονίδες’», με αναπληρωματική την Κωσταρέλου Στέλλα, «Πολιτιστικός Σύλλογος Αμπελακίων».
9. Σταμάτη Θεόδωρο, με αναπληρωματική την Ζούκη-Αβέλλα Αγγελική (δημότες).
10. Χαμαϊδή-Σιδέρη Γιούλα, με αναπληρωματική την Ζαμπέκα Μίνα (δημότες).
11. Γουγουλιά  Ζ. Δημήτριο, με αναπληρωματική την Γκαραγκούνη Γεωργία (δημότες).
12. Τσιαπλέ Θεοχαρούλα, με αναπληρωματική την Γαϊτάνα Αντιγόνη (δημότες).
Ο Ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας,

πέρα από τον συμβουλευτικό – εξειδικευμένο χαρακτήρα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορούσε σε ένα πιο διευρυμένο πεδίο λειτουργίας να επικεντρωθεί :

στη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των φύλων και στην εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων μέσα από δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης,
στην υποβολή προτάσεων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες του Δήμου,
στην συνεργασία με την Αρμόδια υπηρεσία για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων σε τοπικό επίπεδο,
την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με την Αρμόδια υπηρεσία και την συμμετοχή εθελοντικών ομάδων
τον εντοπισμό και την προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων
τον εντοπισμό και την προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου.

την επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας, με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τις τοπικές συνεταιριστικές οργανώσεις και τους μαζικούς φορείς.