Στην έδρα του δήμου και στο δημαρχείο Μακρυχωρίου συνεδρίασε χτες (Τρίτη 1/9) το βράδυ η επιτροπή διαβούλευσης. Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημήτρης Τσέστιλας, ο οποίος και διεύθυνε τις εργασίες της επιτροπής.
Ακολούθησε μια σύντομη ενημέρωση του Δημάρχου, Κώστα Κολλάτου, για τις διαδικασίες που ακολουθούνται έτσι ώστε αφού ακουστούν οι απόψεις και οι προτάσεις της Επιτροπής στο τέλος τόσο το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016, όσο και ο προτεινόμενος Προϋπολογισμός του 2016 θα κατατεθούν προς συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες. Τόνισε ότι τα μέλη της Δ.Ε. έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και δικές προτάσεις. Τέλος ενημέρωση για τον τρόπο σύνταξης του Προϋπολογισμού ο οποίος τα τελευταία χρόνια ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο – προσχέδιο.
Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος οικονομικών, Χρήστος Τσάτσαρης, αναφέρθηκε στις δυσκολίες υλοποίησης του προϋπολογισμού μέσα στη σημερινή οικονομική συγκυρία αλλά και στις καθυστερήσεις και στην αδυναμία της κεντρικής κυβέρνησης να εκπληρώσει τις βεβαιωμένες υποχρεώσεις με αποτέλεσμα μέρη – κωδικοί του προϋπολογισμού να μην μπορούν να εκτελεστούν κανονικά.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και προτάσεις από τα μέλη της επιτροπής σε σχέση με το τεχνικό πρόγραμμα και στη συνέχεια συζητήθηκε ο προϋπολογισμός.

Ανάμεσα στις προτάσεις και σε συνάρτηση με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του δήμου ήταν και οι ακόλουθες :
1.     Άμεση έναρξη συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ενόψει και της έναρξης της συγκομιδής των ελαιών.
2.     Ενίσχυση και επέκταση των κεραιών για δυνατότητα λήψης ίντερνετ σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.
3.     Αξιοποίηση των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
4.     Να προχωρήσει το θέμα της επαναφοράς των αρχαιοτήτων στους Γόννους.
5.     Να προβλεφθούν αντισταθμιστικά οφέλη με την έναρξη των έργων αποχέτευσης στους Γόννους και το Συκούριο όπως ασφαλτοστρώσεις δρόμων κ.λ.π.
6.     Να προβλεφθεί δαπάνη στο τεχνικό πρόγραμμα για συντηρήσεις, κ.ά.

Ήταν μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση στην οποία δυστυχώς δεν συμμετείχαν πολλά από  τα μέλη της.