Με πρωτοβουλία της Διοίκησης του Δήμου  Τεμπών και σκοπό την κάλυψη των μεγάλων αναγκών πολλών συμπολιτών, που λόγω της οικονομικής κρίσης βρέθηκαν σε δεινή οικονομική κατάσταση, από τον Απρίλιο του 2013 λειτουργεί στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του το Κοινωνικό Παντοπωλείο κλήθηκε να υποστηρίξει  οικογένειες αλλά και μοναχικά ηλικιωμένα άτομα. Οι εξυπηρετούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι κυρίως  άνθρωποι οι οποίοι πριν την κρίση δεν αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, έμειναν όμως άνεργοι ή το εισόδημά τους μειώθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια.
ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΕΜΠΩΝ
Δικαίωμα  υποστήριξης και  βοήθειας έχουν  οι δημότες έλληνες ή ομογενείς και κάτοικοι του Δήμου Τεμπών.
Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο  ανά κατηγορία είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με τον δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.
Τα ετήσια εισοδηματικά  κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:

α) για μοναχικά άτομα  το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 3.500,00€, δηλαδή  να λαμβάνουν ή το επίδομα βαριάς αναπηρίας από την Πρόνοια ή σύνταξη υπερήλικων ΟΓΑ ή να είναι χαμηλοσυνταξιούχοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ).
β) για ζευγάρια ή οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ανεργία, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται αθροιστικά  κατά 900,00€ για τα προστατευόμενα μέλη, σύζυγο ή τέκνα.
γ) για Άτομα με Ειδικές ανάγκες ή με αναπηρία 67% και άνω το ποσό να μην υπερβαίνει τις 9.000,00€.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Με βάση τα παραπάνω οικονομικά  κριτήρια οι δικαιούχοι θα χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες:
• Μοναχικά άτομα
• Ζευγάρια (δύο άτομα που διαμένουν μαζί)
• Οικογένειες που έχουν έως 2 παιδιά
• Οικογένειες που έχουν 3-4 παιδιά
• Οικογένειες που έχουν 5 παιδιά και άνω
• Μονογονεϊκές οικογένειες   που έχουν έως 2 παιδιά
• Μονογονεϊκές οικογένειες   που έχουν 3-4 παιδιά
• Μονογονεϊκές οικογένειες   που έχουν 5 παιδιά και άνω
• Τρείς και περισσότεροι ενήλικοι που κατοικούν μαζί
Τα παιδιά σε μία οικογένεια μπορεί να είναι ανήλικα ή να σπουδάζουν, άνεργα ή προστατευόμενα λόγω αναπηρίας.
Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα παρακάτω:
–  Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνει τη διεύθυνση της κατοικίας του.
– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
– Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2015(φορολογικό έτος 2014) E1 και Ε9.Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό, από κρατικούς φορείς υγείας (νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία).
–  Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου απορίας προνοίας (αν υπάρχει).
– Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας.
Σημείωση : Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΤΕΒΑ παρακαλούμε να μην καταθέσουν αιτήσεις γιατί θα παρέχονται πακέτα τροφίμων και άλλης υλικής συνδρομής μέσω του προγράμματος.
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 2/11/2015 έως και  10/11/2015 κατά τις ώρες  10:00 -13:00 στο Δημαρχείο Τεμπών στο Μακρυχώρι υπόψη κ. Νίκο Ζιώγα τηλ. 2495-350.400 &  fax 2495-022.410.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τον έλεγχο των αιτήσεων οι ωφελούμενοι  του κοινωνικού  παντοπωλείου θα δεχθούν κατ΄ οίκον επίσκεψη των κοινωνικών λειτουργών του Δήμου προκειμένου να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας και να καταρτιστεί άμεσα ο κατάλογος των δικαιούχων ώστε να αρχίσει άμεσα η διανομή των τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και την λειτουργία του Κοινωνικού  Παντοπωλείου Δήμου Τεμπών  μπορείτε να απευθυνθείτε  στο Δήμο   Τεμπών στα τηλ.: 2495-350.401 & fax 2495-022.410.