Με επιτυχία υλοποιήθηκε χθες, Τρίτη 1 Δεκέμβρη 2015, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας, η ημερίδα με θέμα «Πολιτιστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον Δήμο Λαρισαίων με διαδραστικό χαρακτήρα». Ήταν η παρουσίαση μιας δραστηριότητας που θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και από άλλους δήμους της περιοχής. Ένα σημαντικό βήμα δικτύωσης φορέων της Λάρισας, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και έδωσε αποτελέσματα, που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση τέτοιων συμπράξεων.
Αναλυτικότερα ο Δήμος Λαρισαίων, αρχαιολόγοι και εκπαιδευτικοί της Λάρισας, υλοποίησαν από κοινού ένα πρόγραμμα με θέμα «Πολιτιστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον Δήμο Λαρισαίων, με διαδραστικό χαρακτήρα», χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο έληξε φέτος και τα αποτελέσματά τους παρουσιάστηκαν χθες, σε ειδική ημερίδα – εκδήλωση στο «Χατζηγιάννειο» Πνευματικό Κέντρο Λάρισας.
Το πρόγραμμα εστίασε στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού πέντε μνημείων της Λάρισας : τα αρχαία θέατρα Α’ και Β’, τη Βασιλική του Αγίου Αχιλλίου, το Μπεζεστένι και τον Μύλο του Παπά και συμμετείχαν 19 σχολεία με πάνω από χίλιους μαθητές. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2014, με την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων (τελικός δικαιούχος), της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, και με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής, του νομικού συμβούλου του υπουργείου Πολιτισμού και της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Στελεχώθηκαν ομάδες εργασίας, που δούλεψαν πάνω σ’ αυτό με μαθητές, οι οποίοι, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, υλοποίησαν τα ακόλουθα:
«Τα τμήματα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τρία διαφορετικά παραμύθια με κείμενο και εικονογράφηση των μαθητών. Το πρώτο που αφορούσε τα α’ και β’ αρχαία θέατρα, το δεύτερο για τη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου και το Μπεζεστένι και τέλος το τρίτο για το Μύλο του Παππά. Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συγκρότησαν ομάδες εργασίας ανά μνημείο και δημιούργησαν κείμενα, φωτογραφίες, σκίτσα και πίνακες ζωγραφικής, από τα οποία επιλέγει και το λογότυπο του προγράμματος».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης χαιρετισμό έκανε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Σούλτης, που χαρακτήρισε «παρακαταθήκη για τους Λαρισαίους το υλικό που δημιουργήθηκε», υποστηρίζοντας ότι «το κέρδος του προγράμματος ήταν η δικτύωση των τριών φορέων σε μια δημιουργική για την πόλη δράση».
Επίσης χαιρετισμούς απηύθυναν η περιφερειακή διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Ελένη Αναστασοπούλου και η διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας Σταυρούλα Σδρόλια και ακολούθησαν οι εισηγήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν και το υλικό που δημιουργήθηκε.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους δούλεψαν για την υλοποίηση του έργου τόσο στο τεχνικό κομμάτι όσο και σε όλα τα παιδιά, τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν.
Το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας είχε ως εξής :
Καλωσόρισμα από τον Κωστούλα Αριστοτέλης Προϊστάμενο Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του δήμου Λαρισαίων, ο οποίος συντόνισε και την όλη εκδήλωση
Χαιρετισμός εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής από τον Σούλτη Γιώργο, Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Διοίκησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Χαιρετισμός της Περιφερειακής Δ/ντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Αναστασοπούλου Ελένης.Χαιρετισμός της Δ/ντριας Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, Σδρόλια Σταυρούλας.
Ακολούθησαν οι πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις :
Υποέργο 1 :  «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον τομέα του πολιτισμού» Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. «Ένα Παραμύθι ταξιδεύει στο χρόνο, από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο εκπαιδευτικό υλικό» Αγαπητού Παρασκευή, Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας. «Τρία ιστορικά μνημεία της Λάρισας μέσα από τα μάτια των παιδιών της Α/θμιας Εκπ/σης». Μπουλούμπασης Χρήστος, Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης. «Διδακτική μεθοδολογία και εφαρμογές στην ιστορική απεικόνιση των μνημείων της Λάρισας» Ντάμπλιας Χρήστος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας. «Τα μνημεία της Λάρισας από την οπτική των μαθητών της Β/θμιας Εκπ/σης» Ιουλία Κανδύλα -Ηρακλής Τσιάμαλος , Σχολικοί Σύμβουλοι Β/θμιας Εκπ/σης Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας. «Ταξίδι στο παρελθόν με τα μάτια των παιδιών και τους ήχους των μνημείων» Τσιάκα Ασημίνα Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων.
Υποέργο 2 : «Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διάχυσή του»
«Ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν και διάχυσή τους μέσω της ιστοσελίδας του έργου» από την Γενική Διευθύντρια της ΙΤΒΙΖ Digital Agency – Πάτσα Χρύσα.
Λήξη Εκδήλωσης
Αξίζει να επισκεφτεί κάποιος – μικρός ή μεγάλος – την επίσημη ιστοσελίδα του έργου που βρίσκεται στη διεύθυνση :

www.larissaculturestories.gr