Και πάλι το Blog του Δημήτρη Ζ. Γουγουλιά, εξασφάλισε πρώτο και σας δίνει την πληροφορία για την παράταση. 
Δόθηκε τελικά και επίσημα η τελική προθεσμία παράτασης, μέχρι την Δευτέρα 1ηΑυγούστου 2016, για την υποβολή Δηλώσεων (Δ-1), από την Κτηματολόγιο Α.Ε..
Έτσι η υποβολή των σχετικών δηλώσεων (Δ-1) και ο έλεγχος των δικαιολογητικών στο δήμο Τεμπών θα γίνονται α) στα γραφεία της εταιρείας στον Πυργετό (πρώην δημαρχείο) και β) στο Συκούριο (πρώην δημαρχείο), μέχρι την Δευτέρα 1η Αυγούστου 2016, καθημερινά εκτός Σ/Κ, από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 16:00 το μεσημέρι.
Για όσους χρειάζονται βοήθεια στο συμπλήρωμα των δηλώσεων (Δ-1), στον εντοπισμό οικοπέδων και αγροτεμαχίων και στην κατάρτιση του φακέλου μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου στα τηλέφωνα : 2495-031.801 & 6973-323.787 ή στο mail μου : dimgougoulias@gmail.com
Μην ξεχνάτε να έχετε μαζί σας σε απλές φωτοτυπίες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις δηλώσεις σας και είναι :

1.      Ταυτότητα ή Διαβατήριο

2.      Εκκαθαριστικό ή κάποιο άλλο δημόσιο έγγραφο που να αναγράφει το ΑΦΜ

3.      Ε9 και Ένορκη Βεβαίωση

4.      Συμβολαιογραφικές πράξεις (αποδοχή κληρονομιάς, δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αγοροπωλησία, παραχώρηση, σύσταση ιδιοκτησίας) και τυχόν διορθωτικές, καθώς και τα πιστοποιητικά μεταγραφής για κάθε συμβόλαιο.

5.      Διοικητικές Πράξεις (αποφάσεις ανωμάλου δικαιοπραξίας από Ειρηνοδικείο, τίτλοι από τη Διεύθυνση Γεωργίας, πράξη εφαρμογής) και τυχόν διορθωτικές, καθώς και τα πιστοποιητικά μεταγραφής για κάθε πράξη.

6.      Τοπογραφικά διαγράμματα (σε περίπτωση που αναφέρονται στα συμβόλαια).

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο της εταιρείας στον Πυργετό 2495-041.550.