Με τον παραπάνω τίτλο ο συντάκτης της «Εφημερίδας των Συντακτών», Γιώργος Πετρόπουλος, σκιαγραφεί σε άρθρο του σήμερα, τα ιστορικά δεδομένα που χωρίς αυτά δεν θα ήταν δυνατή η εμφάνιση και η επικράτηση της «Οχτωβριανής Επανάστασης».
«Συμπληρώνονται φέτος εκατό χρόνια από τη μεγάλη ρωσική επανάσταση. Μια επανάσταση που σφράγισε τον 20ό αιώνα δημιουργώντας τεράστιες προσδοκίες για την κοινωνική απελευθέρωση των εργαζόμενων τάξεων και για μια δικαιότερη κοινωνία. Μια επανάσταση που άλλαξε τον καπιταλιστικό κόσμο μεταφέροντας τη λύση των αντιθέσεών του στο κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή στο πεδίο της ταξικής πάλης για την αντικατάστασή του από ένα άλλο κοινωνικό σύστημα. Μια επανάσταση που αποτέλεσε το έναυσμα για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Μια επανάσταση που σήμερα δεν υπάρχει ως πραγματικότητα στη χώρα που τη γέννησε και που συνεπώς δεν επηρεάζει τις εξελίξεις ως κοινωνική και κρατική οντότητα. Μια επανάσταση που όμως συνεχίζει να απασχολεί ανθρώπους, κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις όσο καμία άλλη στην ιστορία καθώς ουδέποτε οι άνθρωποι έπαψαν ή θα πάψουν να αναζητούν την κοινωνική δικαιοσύνη.
Περισσότερα στην εφημερίδα και στη διεύθυνση :