Έχει σχέση με την προηγούμενη ανάρτηση κατά κάποιο τρόπο. Δόθηκε στη δημοσιότητα το 442 σελίδων πόνημα της αρμόδιας επιτροπής για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της Αυτοδιοίκησης, ενώ εισέρχεται στη δεύτερη φάση ο διάλογος για την αλλαγή του «Καλλικράτη» με χαρακτηριστικά αντιπαράθεσης κεντρικής πολιτικής σκηνής.
Οι προτάσεις της επιτροπής του υπουργείου θα αποτελέσουν τις βάσεις του επόμενου σταδίου της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη», με το υπουργείο να προγραμματίζει την αποτύπωση των τελικών αλλαγών σε νομοθετική πρωτοβουλία έως το καλοκαίρι.
Δεδομένο, επίσης, είναι ότι δεν θα ανοίξει γενικά η συζήτηση για αλλαγές στο χωροταξικό των «Καλλικρατικών» δήμων, όμως «θα το ανοίξουμε επιλεκτικά για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως διάφορους νησιωτικούς ή ορεινούς δήμους», είπε ο κ. Σκουρλέτης.
Οι βασικότερες προτάσεις της επιτροπής είναι:
Καθιέρωση απλής αναλογικής (που αποτελεί και πρόθεση της κυβέρνησης) για την κατανομή των εδρών στα (δημοτικά και περιφερειακά) συμβούλια, με την ανάδειξη του δημάρχου ή περιφερειάρχη να απαιτεί 50+1% των ψήφων – σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί την πρώτη Κυριακή, θα αναμετριούνται οι δύο επικρατέστεροι τη δεύτερη (σημειώνεται ότι στην Αυτοδιοίκησης δεν ισχύει η αρχή της δεδηλωμένης).
Θέσπιση μορφών άμεσης δημοκρατίας και συμμετοχής, λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου. Αναβάθμιση του ρόλου των λαϊκών συνελεύσεων.
Ενδυνάμωση θεσμού τοπικών δημοψηφισμάτων. Εισαγωγή νέων θεσμών δημοκρατικής συμμετοχής (π.χ. ειδικά συμβούλια για μεγάλα θέματα κάθε περιοχής, υποχρέωση Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου να συζητήσει ένα θέμα αν ζητηθεί από ορισμένο αριθμό δημοτών/πολιτών).

Κατάργηση Οικονομικών Επιτροπών και μεταβίβαση στα προς σύσταση συμβούλια Δημοτικών Ενοτήτων (θα προκύψουν από την κατάργηση των σημερινών δημοτικών και τοπικών ενοτήτων), ή στο Δημοτικό Συμβούλιο, ή στην Εκτελεστική Επιτροπή.
Κατάργηση Επιτροπών Ποιότητας Ζωής και μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων τους στα συμβούλια Δημοτικών Ενοτήτων.
Συμμετοχή εκπροσώπων εργαζομένων, μεταναστών-προσφύγων, κληρωτού συμβούλου σε όργανα διοίκησης.
Δικαίωμα εκλέγεσθαι σε συμβασιούχους δήμων.
Ψήφος σε 17χρονους, κατ’ αντιστοιχία με τις εθνικές εκλογές. Διευκρινίστηκε χθες ότι (προς το παρόν) δεν μπορεί να δοθεί δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές σε μετανάστες με καταγωγή από χώρες εκτός Ε.Ε., καθώς υπάρχει απόφαση του ΣτΕ που το κρίνει αντισυνταγματικό. Προτείνεται όμως το δικαίωμα του εκλέγειν στους πολίτες της Ε.Ε. να επεκταθεί και στις περιφερειακές εκλογές.

Όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν αντικείμενο νέας διαβούλευσης με αυτοδιοικητικούς φορείς, πριν η κυβέρνηση διατυπώσει την τελική της πρόταση.