Την Πέμπτη 23 Μάρτη 2017 και ώρα 19:00 το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών και είναι η πρώτη τακτική συνεδρίαση με το νεοεκλεγέν προεδρείο και Πρόεδρο του Δ.Σ. τον Μιχάλη Καρατέγο. Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :
01.Αναμόρφωση (3η) Προϋπολογισμού. 02. Διάθεση πιστώσεων Τουριστικής Προβολής. 03. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. 04. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (ναυαγοσώστες). 05. Προγραμματισμός πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο πλαίσιο προγραμμάτων ‘ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2017-2018. 06. Επί της αριθ. 7/2017 αποφάσεως ΔΟΠΑΠΕΠΤ «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με μίσθωση έργου». 07. Παραχώρηση χώρου για την εγκατάσταση Τοπικού Αστυνόμου. 08.Επί αιτήματος Συλλόγου Αραβανίτικων αλόγων «Άγος Γεώργιος» Γόννων (από αναβολή). 09. Επί αιτήματος Ζησόπουλου Αθαν., για την τοποθέτηση πέργκολας σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο. 10. Ονοματοθεσία Λαογραφικού ΜουσείουΣυκουρίου. 11.          Έγκριση Απολογισμού 2016 Κληροδοτήματος ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ. 12. Προσδιορισμός δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (ΣΑΤΑ). 13. Διαγραφές  ποσών. 14. Περί Πρόθεσης  μίσθωσης, εκμίσθωσης. 15. Ορισμός μελών για την Επιτροπή ελέγχου, καταμέτρησης & εκτίμησης του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, για το 2017. 16. Ορισμός μελών ΔΟΠΑΠΕΠΤ. 17.Αποδοχή της υπ.’ αριθ. 1/2017 μελέτης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Τεμπών». 18. Αποδοχή μελέτης – Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Καυσίμων (κίνησης, θέρμανσης) & λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Ν.Π. έτους 2017. 19. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων. 20. Κανονισμός Λειτουργίας εμποροπανήγυρης Γόννων. 21. Έγκριση νέου ΟΕΥ Δήμου Τεμπών.