Στην Πράγα της Τσεχίας ταξίδεψαν η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Γόννων, Κωνσταντίνα Μπούτου και η εκπαιδευτικός πληροφορικής, Αποστολίνα Σαΐτη, προκειμένου να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Erasmus+ KA1 του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, με θέμα «Πολυπολιτισμικότητα και διαχείριση τάξεων με διαφορετικό μαθησιακό επίπεδο».
Η επιμόρφωση περιελάμβανε δομημένο κύκλο σεμιναρίου. Αρχικά έγινε εισαγωγή στις προκλήσεις που προκαλεί η πολυπολιτισμική διαφορά, εξαιτίας της μετακίνησης πληθυσμού στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στους τρόπους για τη διαχείριση των τάξεων με διαφορετικό μαθησιακό επίπεδο και των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Στη συνέχεια, ενημερώθηκαν για πρακτικές εξάλειψης στερεοτύπων, προκαταλήψεων και διαχωρισμού καθώς και για δραστηριότητες που οδηγούν στην επιβράβευση και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε εργασίες με βάση τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner.

Διδάχθηκαν επίσης, διάφορους τρόπους προσέγγισης των πολυπολιτισμικών τάξεων και στη συνέχεια ανέπτυξαν γραπτές και προφορικές δεξιότητες που μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη, καθώς και τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιολογήσουν τις ικανότητες των μαθητών στην τάξη.
Την τελευταία ημέρα παρουσιάστηκε όλο το διδακτικό υλικό, σχεδιάστηκαν ατομικά σχέδια εργασίας με θέμα την διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα και έγινε παρουσίαση των σχολείων όλων των συμμετεχόντων.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου επισκέφθηκαν ένα δημόσιο σχολείο της Πράγας,  ξεναγήθηκαν στους χώρους του, ενημερώθηκαν για το εκπαιδευτικό σύστημα της Τσεχίας. Οι εκπαιδευτικοί του Δ.Σ. Γόννων είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τους συναδέλφους άλλων χωρών, για τα δικά τους εκπαιδευτικά συστήματα. Τα οφέλη που αποκόμισαν και από αυτό το πρόγραμμα είναι πολλά και ήδη εφαρμόζονται κάποιες από τις πρακτικές που διδάχθηκαν.