Πάνω από 500.000 μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ εισέρχονται σε λίγες μέρες στην τελική ευθεία των εξετάσεων. Η αρχή γίνεται με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ (11 Μάη) και στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνουν οι μαθητές Γυμνασίου (1η Ιούνη). Μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις (προαγωγικές και απολυτήριες) ακολουθούν οι πανελλαδικές, στις οποίες φέτος οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν 70.726 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (43.758 στα Πανεπιστήμια και 26.968 στα ΤΕΙ, σύμφωνα με την τελική απόφαση του υπουργείου).
Τα όσα αλλάζουν φέτος με την διαδικασία των εξετάσεων έχουν ως εξής :
Στα περίπου 2.000 Γυμνάσια της χώρας τα μαθήματα για τους περίπου 300.000 μαθητές λήγουν στις 26 Μάη ενώ στις 31 του ίδιου μήνα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα φοίτησης.
Οι απολυτήριες εξετάσεις : Την 1η Ιούνη ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και μέχρι τις 12 Ιούνη θα εκδοθούν τα αποτελέσματα. Στις 13 Ιούνη θα ξεκινήσουν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τους μετεξεταστέους μαθητές, τα οποία προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι τις 23 Ιούνη. Στις 26 Ιούνη θα ξεκινήσουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μετεξεταστέους μαθητές. Στις 29 Ιούνη θα εκδοθούν τα αποτελέσματα.
Για τα Λύκεια (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) τα μαθήματα θα τελειώσουν στις 9 Μάη και οι

απολυτήριες εξετάσεις, που φέτος προηγούνται των πανελλαδικών, θα διεξαχθούν 11-26 Μάη, ενώ οι προαγωγικές εξετάσεις (Α’ και Β’ Λυκείου) θα διεξαχθούν μεταξύ 11 Μάη και 2 Ιούνη. Στη συνέχεια, η 6η Ιούνη θα είναι η μέρα έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ και η 7η Ιούνη για τα ΓΕΛ.

Οι εξετάσεις μετεξεταστέων μαθητών Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου θα ξεκινήσουν στις 23 Ιούνη και θα ολοκληρωθούν στις 28 Ιούνη. Στις 29 Ιούνη θα εκδοθούν τα αποτελέσματα. Ειδικότερα, για τα ΓΕΛ οι πανελλαδικές θα διαρκέσουν από τις 7 έως και τις 19 Ιούνη, ενώ για τα ΕΠΑΛ από τις 6 έως τις 21 Ιούνη. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν μεταξύ 22 και 30 Ιούνη, ενώ οι πρακτικές δοκιμασίες μεταξύ 20 και 30 Ιούνη. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινώσει το υπουργείο, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 29 Ιούνη.

Η προαγωγή : Φέτος, για πρώτη φορά, θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνη εξεταστική για τους μετεξεταστέους της Γ’ τάξης, παράλληλα με εκείνη των υπόλοιπων τάξεων των ΓΕΛ.

1. Για την προαγωγή των μαθητών των Α’ και Β’ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται.
2. Για την απόλυση των μαθητών της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.
3. Αν οι μαθητές όλων των τάξεων του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβρη του ίδιου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη οι μαθητές δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής ή απόλυσης επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους.
4. Ειδικώς, οι μαθητές της Γ’ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου που δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους, δύνανται να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη και εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές που φοιτούν στη Γ’ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ και στη Δ’ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Τα ανωτέρω ισχύουν από την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη 2016 και για τους μαθητές που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη στη Γ’ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και δεν έχουν απολυθεί.
5. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή των Α’ και Β’ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο/κλάδους μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο/στους κλάδους του μαθήματος στον οποίον/στους οποίους υστέρησε.
Τι ισχύει για τους μετεξεταστέους : Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10). Για τους παραπεμπόμενους μαθητές αμέσως μετά το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου καταρτίζεται πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας (5-10 διδακτικών ωρών) για κάθε μάθημα των Ομάδων Α’ και Β’ στο οποίο έχει παραπεμφθεί ο μαθητής. Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιούνη διεξάγονται οι επαναληπτικές εξετάσεις για τους παραπάνω μαθητές (δεύτερη εξεταστική περίοδος).
Για τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α’) οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Για τα μαθήματα της δεύτερης και της τρίτης ομάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α’ και Β’ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, τότε επαναλαμβάνει την τάξη ενώ στην ίδια περίπτωση αν μαθητής της Γ’ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, τότε δύναται να προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβρη (τρίτη εξεταστική περίοδος), στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα.
Πηγή : ΕΦ.ΣΥΝ.