Παρατείνεται η προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων επί των αναρτηθέντων δασικών χαρτών μέχρι τις 27 Ιούλη 2017 (η προηγούμενη προθεσμία ήταν μέχρι τις 12 Ιούνη).
Με τον τρόπο αυτό δίνεται το περιθώριο χρόνου στους πολίτες ούτως ώστε να καταθέσουν:
Α) Υποβολή αντιρρήσεων επί του χαρακτήρα των εκτάσεων στον αναρτημένο δασικό χάρτη
Β) Υποβολή αιτήματος πρόδηλου σφάλματος για διόρθωση στον χάρτη, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα αξιοποίησης του ηλεκτρονικού εργαλείου που έχει δημιουργηθεί από την ΕΚΧΑ Α.Ε. εδώ και λίγες ημέρες για την αίτηση πρόδηλου σφάλματος, στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Γ) Υποβολή αιτήματος εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης για τις καλλιεργούμενες

εκτάσεις που είχαν στο παρελθόν δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, είναι άλλης μορφής σήμερα και είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ. Δίνεται έτσι η ευκαιρία ενημέρωσης όλων των αγροτών των οποίων οι εκτάσεις αλληλεπιδρούν με τους δασικούς χάρτες και είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ, ώστε να προχωρήσουν, εφόσον το επιθυμούν, στη χρήση των παραπάνω εργαλείων, καθώς και για να ολοκληρωθεί η έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων και εγκυκλίων που θα βοηθήσουν στην καλύτερη χρήση αυτών.

Αξίζει να τονιστεί για άλλη μία φορά ότι η παράταση αυτή δίνεται με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών, αλλά και για να υπάρχει επάρκεια χρόνου, ώστε να αποσταλούν τα όρια οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων από τους ΟΤΑ και θα είναι οριστικά και αμετάκλητα η τελευταία παράταση, καθώς η μερική κύρωση του χάρτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, έως τις 30 Σεπτέμβρη 2017.