Την περασμένη εβδομάδα σε ειδική εκδήλωση του ΤΕΕ Κ-Δ Θεσσαλίας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ Κων. Γαλιάτσος αποκάλυψε πως το πρόγραμμα μετά από πολλές καθυστερήσεις  «θα βγει» τις πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη.
Σύμφωνα με τις επισημάνσεις που έκανε ο κ. Γαλιάτσος τα βασικά σημεία του προγράμματος είναι τα εξής :
1. Πρωτίστως το «εξοικονομώ» θα δώσει τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους και να μειώσουν έτσι τη δαπάνη για θέρμανση και ψύξη. Θα αφορά μόνο κατοικίες, τίποτε άλλο και θα ωφεληθούν περίπου 40.000 νοικοκυριά.
2. Το πρόγραμμα θα είναι συνολικού ύψους περίπου 600 εκ. και τα χρήματα είναι ήδη εξασφαλισμένα.
3. Το νέο πρόγραμμα θα είναι κοινωνικά δικαιότερο, αφού εισάγονται περισσότερες εισοδηματικές κλίμακες και το ποσοστό επιχορήγησης θα προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών. Έτσι, και η επιχορήγηση θα είναι μεγαλύτερη για μεγάλα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα.

4. Το ύψος της επιδότησης συνδέεται επίσης και με την επιλογή της καλύτερης τεχνολογίας ενώ, για λόγους διαφάνειας και μείωσης της γραφειοκρατίας, η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά”.
5. Το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα παραμένει το βασικό κριτήριο για την κατάταξη σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιδότησης, ενώ προστίθεται και η παράμετρος των προστατευόμενων μελών, δηλαδή όσο περισσότερα είναι τα προστατευόμενα μέλη τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό επιχορήγησης.
6. Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης θα φτάνει το 70%, θα υπάρχει επιδότηση 5% για κάθε παιδί, ενώ η επιδότηση για το επιτόκιο δανείου θα είναι στο 100%. Θυμίζουμε πως στο πρώτο πρόγραμμα το μέγιστο ύψος προϋπολογισμού εργασιών ήταν οι 15.000 ευρώ. Το ανώτατο όριο δανείου που χορηγούνταν ήταν τα 12.750 ευρώ, ενώ η χρήση του δανείου ήταν υποχρεωτική. Τώρα δεν είναι απαραίτητος ο τραπεζικός δανεισμός και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και ίδια κεφάλαια για την κάλυψη του κόστους της ενεργειακής αναβάθμισης. Επίσης υπήρχαν τρεις εισοδηματικές κατηγορίες ωφελούμενων με επιχορήγηση 70%, 35% και 15%, αντίστοιχα.
7. Δικαίωμα αίτησης θα έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Κάθε ΑΦΜ ένα και μόνο σπίτι. Για την πολυκατοικία χρειάζεται απόφαση γενικής συνέλευσης.
8. Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει και επιδότηση και άτοκο δάνειο, εφόσον το επιθυμεί. Επίσης οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση και τη διαφορά να την καλύψουν με δικά τους χρήματα.
9. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τ.μ. με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ. Ενδεικτικά ένα σπίτι 100 τ.μ. λαμβάνει επιχορήγηση και άτοκο δάνειο (ή και τα δύο). Συνδυαστικά το ποσό αγγίζει τα 25.000 ευρώ. Ένα σπίτι 60 τ.μ. θα λάβει 15.000 ευρώ.
10. Οι νέες κλίμακες, που αποτυπώνονται στον πίνακα που παραθέτουμε, είναι επτά και θα διαμορφώνονται ως εξής:
* Για ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ με ποσοστό επιδότησης 60% και αυξάνεται κατά 5% για κάθε παιδί με ανώτατο όριο το 70%.
* Για ατομικό εισόδημα από 10.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 20.000 ευρώ και μέχρι 25.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 50%.
* Για ατομικό εισόδημα από 15.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 25.000 ευρώ και μέχρι 30.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 40%.
* Για ατομικό εισόδημα από 20.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 30.000 ευρώ και μέχρι 35.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 35%.
* Για ατομικό εισόδημα από 25.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 35.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 30%.
*Για ατομικό εισόδημα από 30.000 ευρώ έως 35.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 35.000 ευρώ και μέχρι 45.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 25%.
* Για ατομικό εισόδημα από 35.000 έως 40.000 € και οικογενειακό από 45.000-50.000 ευρώ δεν υπάρχει επιχορήγηση. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες νοικοκυριών θα μπορούν να τύχουν μόνο άτοκο τραπεζικού δανείου. Συνεπώς νοικοκυριά με οικογενειακό πάνω από 50.000 ευρώ δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
11. Η όλη διαδικασία θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΤΕΑΝ και σε πρώτη φάση οι δυνητικά ωφελούμενοι θα συμπληρώνουν την αίτηση που θα αναρτηθεί στην επίσημη διαδικτυακή πύλη, θα αναρτούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα επιλέγουν, εάν επιθυμούν χορήγηση δανείου, την τράπεζα που θα εξετάσει την πιστοληπτική τους ικανότητα. Σε δεύτερη φάση και μετά την έγκριση της πιστοληπτικής τους ικανότητας για όσους ωφελούμενους έχουν επιλέξει χορήγηση δανείου, οι ωφελούμενοι θα απευθύνονται σε ενεργειακό επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
12. Τα χρήματα θα πιστώνονται μόνο στους λογαριασμούς του κατασκευαστή, “τάχιστα και χωρίς καθυστερήσεις” όπως δεσμεύτηκε ο κ. Γαλιάτσος.
13. Δεν θα έχουν προτεραιότητα όσοι έκαναν αιτήσεις και δεν ικανοποιήθηκαν στο α΄ πρόγραμμα. Το νέο εξοικονομώ θα ξεκινήσει επί ίσοις όροις αλλά και πάλι όποιος προλάβει…
14. Το πρόγραμμα θα επιδοτεί εργασίες που θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του ενεργειακού επιθεωρητή και θα αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων για επιδότηση σε μία ανακαίνιση σπιτιού ώστε το σπίτι να ανέβει τουλάχιστον δύο ενεργειακές βαθμίδες, από την κλίμακα Ε:
– Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
– Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος-στέγης και της πιλοτής.
– Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης. (πχ λέβητας και ηλιακός θερμοσίφωνας).
Πηγή : «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Λάρισας