Ανασκαφές στο Μακρυχώρι, ανασκαφές στο Καστρί-Λουτρό και χαιρόμαστε για αυτό. Αλλά μας πιάνει μια λύπη που εδώ στους Γόννους ενώ υπάρχουν χώροι με αρχαιολογικά ευρήματα δεν είναι δυνατή η πρόσβαση (πχ. Περιοχή Καστρί, Μαγούλα Ζαχείλα, κλπ). Διακρίσεις μεταξύ Δημοτικών Διαμερισμάτων; Αδυναμία των τοπικών αρχόντων; Και τα δύο μαζί;…