Ορίστηκαν οι νέες/νέοι Προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων και διθέσιων/τριθέσιων Δημοτικών καθώς και Υποδιευθυντές Δημοτικών σχολείων της περιοχής μας, οι οποίοι είναι οι εξής :
Προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων : Γόννων – Παπαλεξίου Σταυρούλα, Μακρυχωρίου – Γιαννάκη Ροδόπη, Πυργετού – Αθανασοπούλου Αγγελική και Συκουρίου – Σέχου Αφροδίτη.
Προϊστάμενοι Δημοτικών :
Αιγάνης – Θεμελής Μιχαήλ, Αμπελακίων – Γκόλαντα Ακριβή και Καλοχωρίου – Σαριμπαλίδου Ευσταθία.
Υποδιευθυντές Δημοτικών: Συκουρίου – Αρίδα Σοφία και οι Γοννιώτες Σωτηρόπουλος Αθανάσιος στο 14 ΔΣ Λάρισας, Κοντογιάννης Ιωάννης στο 1ο ΔΣ Τυρνάβου και ο Παραποταμίτης Ζίκος Ζήσης στο 36ο ΔΣ Λάρισας.