Από καιρό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σκίτσα και εικόνες δώδεκα θεατρικών έργων, από ένα συλλεκτικό ημερολόγιο της πάλαι ποτέ Αγροτικής Τράπεζας του 1998. Οι θεατρικές μακέτες – σκίτσα είναι του Άγγελου Δαλή και οι φωτογραφίες του Ευάγγελου Παντάζογλου.