Διάρκεια έκθεσης : από Σάββατο 6 μέχρι Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2017.
Ώρες λειτουργίας : Πρωί 11:00 – 13:00 και Απόγευμα 17:00 – 20:00.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6973-323.787 και 2495-031.801