Τα παράπονα ή τυχόν αιτήματα μπορούν πλέον οι δημότες να καταγράφουν στην νέα ιστοσελίδα του Δήμου Τεμπών http://www.gotempi.gr/, όπου στο τέλος της πρώτης σελίδας υπάρχει χώρος με τις λέξεις : «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ».
Ας το έχουν υπόψη τους τόσο οι δημότες όσο και οι επισκέπτες του δήμου μας…