Στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων και παρεμβάσεων του Υπουργείου Υγείας με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Ομάδα Αγωγής Υγείας του Κέντρου Υγείας Γόννων διοργάνωσε και πραγματοποίησε ομιλία με θέμα την Εθελοντική Αιμοδοσία.
Η δράση αυτή υλοποιήθηκε στους μαθητές-τριες της Ε’ & Στ’ τάξης του δημοτικού σχολείου Μακρυχωρίου καθώς επίσης και σε όλους τους μαθητές-τριες του Γυμνασίου και Λυκείου Μακρυχωρίου. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές ώστε να είναι έτοιμοι να γίνουν εθελοντές κατά την ενηλικίωσή τους. Με την παραπάνω δράση ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πρόγραμμα αγωγής υγείας στις σχολικές μονάδες.
Ευχαριστούμε θερμά τους διευθυντές, εκπαιδευτικούς και μαθητές των σχολικών μονάδων. Η Ομάδα Αγωγής Υγείας: Γιαννούλα Ιωάννα, Καρατόλιου Μαριάνθη και Οικονόμου Τζένη.