Αυτή τη φορά δεν θέλαν να κάψουν δάση για να τα κάνουν οικόπεδα, θέλαν να κάψουν ανθρώπους…
Κρίμα στην Ελλάδα που συνεχίζει να μας πληγώνει…