Την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο «Γαλάτεια Σαράντη» του ΥΠΠΕΘ η εναρκτήρια εκδήλωση της δράσης «Οι δρόμοι της ελιάς», παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη, του γ.γ. του ΥΠΑΑΤ Νίκου Αντώνογλου και της γ.γ. Έρευνας και Τεχνολογίας Πατρίτσιας Κυπριανίδου.
Μετά από μήνες προετοιμασίας και λεπτομερούς σχεδιασμού, όλοι οι συντελεστές που συμμετέχουν στο νέο ερευνητικό δίκτυο «Οι δρόμοι της ελιάς» βρέθηκαν μαζί στην εναρκτήρια εκδήλωση και αντάλλαξαν απόψεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση των
άμεσων αλλά και των πιο έμμεσων στόχων του προγράμματος, που επιδιώκει την αξιοποίηση του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού και τη διασφάλιση των αναγκαίων συνεργασιών ανάμεσα στις εργαστηριακές υποδομές της χώρας για την ανάδειξη και την πιστοποίηση διεθνώς των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελληνικών ποικιλιών ελιάς και του ελαιόλαδου.
Συνεπώς, «Οι δρόμοι της ελιάς» είναι η πρωτοποριακή – για τα ελληνικά δεδομένα – όσο και αναγκαία δράση, με αρχικό προϋπολογισμό 3,1 εκατ. €, που αφορά αφενός την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων ελιάς και αφετέρου των μεθόδων παραγωγής τους.

Στους άμεσους και ρητά εξειδικευμένους στόχους της δράσης περιλαμβάνονται: η ολιστική αλληλούχιση του γονιδιώματος των ποικιλιών ελιάς «Κορωνέϊκη» και «Χονδροελιά Χαλκιδικής», ο γενετικός χαρακτηρισμός των διαφόρων ελληνικών ποικιλιών ελιάς, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας της φυτοπροστασίας της ελιάς με σύγχρονες τεχνολογίες, η εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα τεχνικών υψηλής διακριτικότητας για την ανάλυση δειγμάτων ελαιόλαδου και η χαρτογράφηση του οικοσυστήματος ποικιλιών επιτραπέζιας ελιάς σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας.
Ωστόσο, ο απώτερος στόχος αυτής της αναγκαίας δράσης δεν είναι μόνο η διάσωση και η διατήρηση σημαντικών κλώνων, αλλά και η γενετική τους βελτίωση μέσα από την ταυτοποίηση των πιο ανθεκτικών κλώνων σε ασθένειες, ξηρασία και κλιματικές αλλαγές.
Εξάλλου, μόνο αφού ολοκληρωθεί η περιγραφή του ταυτοποιημένου γενετικού υλικού των ελληνικών ποικιλιών μπορούμε να κατοχυρώσουμε τις ελληνικές ποικιλίες στον επίσημο ευρωπαϊκό κατάλογο.
Ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης δήλωσε : «Το Εθνικό Δίκτυο «Οι δρόμοι της ελιάς» αποτελεί μια εμβληματική πρωτοβουλία της πολιτείας που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει και να συντονίσει όλες τις αξιόλογες επιστημονικές και ερευνητικές δυνάμεις, με στόχο η χώρα να αποτελέσει ισχυρό συνδιαμορφωτή προτεραιοτήτων και πόρων στον τομέα αγροδιατροφής διεθνώς, αλλά και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ελαιουργικών επιχειρήσεων εμπορίας και μεταποίησης στις διεθνείς αγορές».

Πηγή : ΕΦ.ΣΥΝ – Συντάκτης : Σπύρος Μανουσέλης