Το γνωστό στον τόπο μας ως γκαραβέλι είναι το λεγόμενο σε άλλα μέρη της Ελλάδας, ψαρόνι ή γκάρκουλο ή ζαραβέλι ή χειμώνι ή μαυροπούλι και στην Κύπρο ως λαζούρι. Τα γκαραβέλια ζουν και αναπαράγονται σχεδόν όλο το χρόνο στην βόρεια και κεντρική Ευρώπη, στην νότια Αυστραλία και στην βόρεια και Κεντρική Αμερική. Το χειμώνα ζουν στη νότια Ευρώπη και στην Ασία. Στην Ελλάδα έρχονται το φθινόπωρο και το χειμώνα.
Αυτή την περίοδο βρίσκονται και στα μέρη μας και σήμερα το πρωί επισκέφτηκαν τον κήπο μας και τη γειτονιά μας απ’ όπου και οι φωτογραφίες.
Φανταστικές είναι και οι ομαδικές πτήσεις τους, κάνοντας διάφορους σχηματισμούς κυρίως νότια του χωριού κοντά στον Πηνειό (περιοχές Κουρί και Γυαλντάς).