Τέθηκε σε λειτουργία ο Μετεωρολογικός σταθμός Γόννων, καρπός της Ερευνητικής Εργασίας  των μαθητών της Γ΄ Λυκείου Γόννων. Ήταν ένα θέμα που ανέπτυξε επιτυχώς ο καθηγητής πληροφορικής, Μόσχος Νικολαΐδης με τους μαθητές του και σε συνεργασία , καθηγητής πληροφορικής.
Η ακριβής διεύθυνση του σταθμού είναι http://penteli.meteo.gr/stations/gonnoi/ενώ στο blog, μπορείτε να τη βρείτε στην πρώτη σελίδα, αριστερά στη στήλη «Ιστοσελίδες με ενδιαφέρον».