Στους πίνακες που ακολουθούν βλέπετε τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των Περιφερειακών εκλογών σε επίπεδο Περιφέρειας, δήμου Τεμπών και Δ.Δ. Γόννων, καθώς και μια σύγκριση Περιφερειακών-Δημοτικών εκλογών. Αναλύσεις και συγκρίσεις τις επόμενες μέρες με την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων.

Στους επόμενους πίνακες είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των Ευρωεκλογών στην περιοχή μας.