Πρώτο το Blogσας παρουσιάζει το αποτέλεσμα της σταυροδοσίας για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών. Τα αποτελέσματα αφορούν τα 42 από τα 45 εκλογικά τμήματα, λείπουν οι σταυροί των τμημάτων 455 Χειμαδίου, 456 Κυψελοχωρίου και 457 Νέσσωνα, τα οποία τμήματα κατά τη γνώμη μου δεν πρόκειται να αλλοιώσουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα της σταυροδοσίας.
Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται οι σταυροί των υποψηφίων κατά αύξοντα αριθμό σταυρών προτίμησης από τον υψηλότερο στον χαμηλότερο και οι διαφορές σε σταυρούς όσων από αυτούς ήταν υποψήφιοι και το 2014.