Για να κλείσω με τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών, σας παρουσιάζω τους Προέδρους και τη σύνθεση των νέων Τοπικών συμβουλίων των οποίου η θητεία ξεκινά την 1η Σεπτέμβρη 2019 και λήγει την 31η Δεκέμβρη 2023.