Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους, μαθήτριες-μαθητές, που πήραν μέρος στις πανελλαδικές να έχουν καλά αποτελέσματα. Οι σπουδές είναι μια καλή εξέλιξη για κάθε νέο, αλλά και για όσους δεν τα κατάφεραν να γράψουν καλά, η ζωή έχει πολλούς δρόμους, τίποτε δεν χάνεται από μία μόνο διαδικασία… Καλή δύναμη σε όλους..!
Ολοκληρώθηκε σήμερα ο βασικός κορμός των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, με τους υποψήφιους των ΓΕΛνα εξετάζονται στο μάθημα της Βιολογίας (Γενικής Παιδείας και προσανατολισμού Θετικών Σπουδών).

Σειρά έχουν, από τις 21 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου, τα ειδικά μαθήματα. Ειδικότερα, στις 21/6 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Αγγλικάκαι στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των Γερμανικώνκαι των Ισπανικών στις 22/6. Ακόμη, στις 24/6 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο ελεύθερο σχέδιοκαι την επόμενη ημέρα (25/6) στο γραμμικό σχέδιο. Στις 26/6 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των Γαλλικών και θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των μαθημάτων που αφορούν τα τμήματα Μουσικών Σπουδών: 27/6 η Αρμονία, στις 28/6 ο Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, στις 29/6 η Μουσική Αντίληψη και Γνώση και την 1η Ιουλίουη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ολοκληρωθούν στις 2/7 με την εξέταση του μαθήματος των Ιταλικών. Σημειώνεται, επίσης, ότι από σήμερα Τρίτη (18/6) έως και την Παρασκευή (28/6) θα διεξάγονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).