Το 2013 Νυχτερινή ανασκαφή στους Γόννoυς. Όπου δεν σκάβει η αρχαιολογική υπηρεσία  αναλαμβάνουν δράση οι αρχαιοκάπηλοι. Αυτό έγινε σε χωράφι στην χαρακτηρισμένη αρχαιολογική τοποθεσία «Καστρί» στους Γόννους την Κυριακή το…