Στην εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε που ψηφίζεις» θα πρέπει να καταφύγουν οι συνολικά 253.108 εκλογείς του νομού Λάρισας προκειμένου να επιβεβαιώσουν το εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ασκήσουν το…