Ανακηρύχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 38 / 2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου οι εκλεγμένοι των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 μετά από δημόσια συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 5η Δεκέμβρη…