Δημοτικό Σχολείο Γόννων : Ολιστική προσέγγιση της Διατροφής μέσα από την Τέχνη με την κ. Φλώρα Γουγουλιά. Φωτογραφίες στο τέλος της ανάρτησης. Με τον στόχο να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση για…