Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 μέλη της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Παίδων & Εφήβων Λάρισας πραγματοποίησαν μια επιτυχημένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τις “Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες” στο Δημοτικό…

Σ’ έναν κόσμο μακροχρόνιας ανεργίας, παρακμής των κοινωνικών υποδομών και απώλειας της κοινοτικής αλληλεγγύης, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού είναι βαθιά αποξενωμένα και έχουν περιπέσει σε μεγάλο βαθμό σε μια κατάσταση…