Να πω από την αρχή ότι η χρήση του podcast (Personal On Demand broadCAST) έχει αρκετό καιρό που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο. Τελευταία η χρήση του επεκτάθηκε και στα Μ.Μ. Επικοινωνίας…