Το 1700 Καταγράφεται στα Αμπελάκια η λειτουργία είκοσι τεσσάρων (24) νηματουργείων. Το 1914 – Ο Γουλιέλμος του Βιντ φτάνει στην Αλβανία για να ξεκινήσει τη βασιλεία του. Το 1936 –…