Το 2012 και μετά από σχεδόν εκατό (100) χρόνια λειτουργίας του και άλλα τόσα από την εξέγερση των κολλήγων στο Κιλελέρ της Λάρισας, σταματά τη λειτουργία του ο Αγροτικός Συνεταιρισμός…