Εκδήλωση νέο ξεκίνημα για την κίνηση «Θεσσαλοί Πολίτες του Κόσμου» (ΘΠΚ) με το πολύ ενδιαφέρον θέμα «Επισιτιστική κρίση – Αναζητώντας αιτίες και λύσεις» οργανώνεται και θα γίνει την Τρίτη 14…