Με την ανάρτησή μου αυτή σας παραθέτω τις σκέψεις – συζητήσεις μιας βιολόγου, της καλής μου φίλης και συμμαθήτριας στο εξατάξιο Γυμνάσιο Γόννων, της Λίτσας Λιόπα και μιας πολύ νεότερης…