Σαν Σήμερα – 5 Νοέμβρη

5 Νοεμβρίου 2022 0

Το 1975 εγκρίνεται το Καταστατικό και η λειτουργία του ΜΕΣ Συκουρίου. Το 1828 – Εκστρατεία του Μοριά: Αποχωρούν από την Πελοπόννησο οι τελευταίες οθωμανικές δυνάμεις. Το 1828 – Οι Οθωμανοί…