Το 2008 Το σωματείο «ΔΡΥΑΣ» παρουσιάζει στο Δημοτικό σχολείο του Πυργετού τα αποτελέσματα μακροχρόνιας επιστημονικής έρευνας για την «Πολιτιστική Κληρονομιά του Δήμου Κάτω Ολύμπου». Το 986 – Οι Βούλγαροι με…