Το 2007 (14-8-2007) γίνεται η δωρεά μιας ιστορικής σημαίας στη βιβλιοθήκη Ραψάνης, από την οικογένεια Δρογκούλα Αντώνη. Είναι μια Ελληνική σημαία του 1919 από την Στενήμαχο της Ανατολικής Ρωμηλίας, που…